Ümraniye Belediyesi’nde;Komisyon Başkanlığı’nı,Başk.Yard.Mesut Özdemir Bey’in yaptığı toplantıya komisyon üyeleri olarak Odamızı temsilen katılım sağladık

Ümraniye Belediyesi’nde;Komisyon Başkanlığı’nı,Başk.Yard.Mesut Özdemir Bey’in yaptığı toplantıya komisyon üyeleri olarak Odamızı temsilen katılım sağladık.Yapılması düşünülen ve kurulan hiçbir semt pazarımıza yakın noktada bulunmayıp uzak bir mesafede projesi düşünülen,Yamanevler Mh,’sindeki yeni kapalı semt pazarı ile ilgili komisyonda görüşlerimizi ve niçin hiçbir pazarımızın taşınmasına uygun bir yer olmadığını gerek pazarcı esnaflarımızın iş potansiyelinin çok büyük ölçüde azalması,gerekse mevcut kurulan semt pazarlarında bol çeşit ve her bütçeye uygun ürünlerin yer aldığı bu pazarlarımızda evinin tüm ihtiyaçlarını(meyve,sebze,tekstil ürünleri v.s.)karşılayarak ekonomisini dengede tutmaya çalışan halkımızın gidiş gelişine çok uzak mesafede oluşu sebebiyle mağduriyet yaşanacağını belirttik.Kapalı pazaryerine karşı olmadığımızı belirterek,bilakis mevcut kurulu pazaryerlerimize uzak bir noktada olmaması,bölge halkının rahat geliş-gidişine ve aynı zamanda günün 15-16 saati gibi uzun süreli bir mesaiyle zor şartlar altında bir nevi kamu hizmeti görerek faaliyetini gösteren pazarcı esnaflarımızın da mağdur olmayacağı noktalarda yapılacak modern kapalı pazayerlerini desteklediğimizi belirttik.Yapılması düşünülen Yamanevler Mh.’sindeki yeni kapalı pazaryeri içinde,belirttiğimiz önemli gerekçeler doğrultusunda;”HİÇBİR PAZARIN TAŞINMAMASI KOŞULUYLA”şeklinde şerhimizi belirterek “Pazaryeri Kuruluş Komisyonu Tutanağı”nı imzaladık...

x

Anadolu Yakası Pazarcılar Odası