Kayıt

ÜYELİK ŞARTLARI NELERDİR

Oda üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak.

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

c) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.

YENİ KAYIT İŞLEMLERİ

Mesleğe yeni başlayan esnaflarımız, mesleğe başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler.

Yeni kayıt işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı ESBİS sistemi üzerinden yapıldığından, gerek sicil müdürlüğü, gerekse meslek odaları tarafından nüfus cüzdan sureti, ikametgah vb. evraklar istenmemektedir.

Yeni kayıt işlemlerinde izlenecek yol:

– Vergi dairesine başvurularak Vergi kaydı açtırılmalı,

– Vergi açılış işlemleri tamamlandıktan sonra nüfus cüzdanıyla birlikte Esnaf Sicil Müdürlüğü'ne yeni kayıt müracaatı yapılmalı,

– Esnaf sicil işlemlerinin bitiminde, esnaf sicil tasdiknamesi ve 3 adet fotoğrafla ilgili meslek kuruluşuna başvurulmalıdır.

​Kayıt olunan ilk yıl için aidat alınmamaktadır.

İstanbul Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü İletişim Bilgileri :
Kartaltepe Mah. Alpay İzer Sok. No:12 İncirli-Bakırköy/İstanbul Tel: 0 212 466 09 55

KAYIT KAPAMA İŞLEMLERİ

Kayıt kapanışlarında gerekli olan evraklar;

– Vergi kapanışını bildirir belge,

– Vefat halinde ölüm kağıdı.​

​Kayıt kapanış müracaatları esnafımızın şahsen müracaatı veya yerine vekil tayin ettiği kişiler tarafından yapılabilmektedir.

ÜYELİĞİN SON BULMASI

Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir.

a) Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.

b) 7 nci maddede belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.

c) Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.

d) Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.

DURUM DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRME

Oda ve ajanlıklara kayıtları yapılanlar kayıt beyannamelerinde yazılı hususlarda meydana gelecek değişiklikleri, bu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 30 gün içinde odaya veya ajanlığa bildirmek zorundadırlar.

x

Anadolu Yakası Pazarcılar Odası