Yönetmelikler

Yönetmelikler 5362 - SAYILI ESNAF VE SANATKâRLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU

Esnaf Ve Sanatkâr İle Tacir Ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı

Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği

ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINCA YAPILACAK MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

ESNAF VE SANATKÂRLARCA ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN FİYAT TARİFELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Meslek Eğitimi Fonu Yönetmeliği

5957 - SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik

Sebze Ve Meyve Ticareti Ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik

5393 - SAYILI BELEDİYE KANUNU

507 - SAYILI ESNAF VE KÜÇÜK SANATKARLAR KANUNU (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI)
 

x

Anadolu Yakası Pazarcılar Odası